diensten

diensten 2.0

Als ondernemer ervaart u mogelijk de behoefte aan een klankbord om te sparren over de strategie van uw onderneming, een cruciaal onderdeel van uw ondernemingsplan. Adviesbureau Rutten voert een grondige analyse uit van uw financiële, commerciële en logistieke beleid om zowel de sterke als zwakke punten van uw bedrijf te beoordelen. Op basis van deze informatie voeren we haalbaarheidsonderzoeken uit om te bepalen welke opbrengsten, kosten en risico’s u kunt verwachten van uw activiteiten.

De dienstverlening van Adviesbureau Rutten omvat diverse aspecten, waaronder:

  • Om te klankborden tijdens de resultaatbesprekingen
  • Om uw onderneming in “control” te krijgen en te houden
  • Bij groei of juist bij moeilijke omstandigheden
  • Om sturing te geven aan uw financieel personeel
  • Bij het opstellen en bewaken van begrotingen en informatievoorziening
  • De (her)financiering van uw bedrijf
  • Het verkleinen van uw bedrijfsrisico’s