diensten

diensten 2.0

U heeft als ondernemer misschien af en toe de behoefte aan een sparringpartner om te klankborden over de strategie van uw onderneming. Strategie is een belangrijk onderdeel van uw ondernemersplan. Adviesbureau Rutten onderzoekt uw financiële, commerciële en logistieke beleid om de sterke en zwakke kanten van uw bedrijf te beoordelen. Met die informatie doen we haalbaarheidsonderzoeken om te bepalen welke opbrengsten, kosten en risico’s u mag verwachten van uw activiteiten.

De dienstverlening van Adviesbureau Rutten strekt zich uit over een groot aantal deelaspecten:

  • Om te klankborden tijdens de resultaatbesprekingen
  • Om uw onderneming in “control” te krijgen en te houden
  • Bij groei of juist bij moeilijke omstandigheden
  • Om sturing te geven aan uw financieel personeel
  • Bij het opstellen en bewaken van begrotingen en informatievoorziening
  • De (her)financiering van uw bedrijf
  • Het verkleinen van uw bedrijfsrisico’s